video e produktit

Video me udhëzime për instalimin e pajisjeve të plota të fabrikës JONCHN

Udhëzimi për instalimin dhe transmetimin e energjisë të komutuesve të tensionit të lartë të prodhuar nga Wenzhou JONCHN Holding Group përbëhet nga pesë pjesë.Demonstrimi i videos ndahet në prezantimin e montimit të kabinetit, instalimin e tufave në mur, instalimin e autobusit kryesor dhe autobusit të vogël, transmetimin e energjisë dhe funksionimin e fikjes së kabinetit në hyrje, transmetimin e energjisë dhe funksionimin e fikjes së kabinetit në dalje.Demonstrimi i videos do të jetë më intuitiv, dhe specifikimet teknike janë vetëm për referencë.

Video e prodhimit të pajisjeve ndërprerëse të grupit JONCHN

Video promovuese e stacionit të karikimit të automjeteve elektrike JONCHN

Video e heqjes dhe montimit të siguresave, hapjes/mbylljes së çelësit të siguresave të montimit të shtyllës