Video

Video e ekspozitës së zyrës në Rusi

Video me udhëzime për instalimin e pajisjeve të plota të fabrikës JONCHN

Video e prodhimit të pajisjeve ndërprerëse të grupit JONCHN