Video

Video e ekspozitës së zyrës në Rusi

Video me udhëzime për instalimin e pajisjeve të plota të fabrikës JONCHN

Video e prodhimit të pajisjeve ndërprerëse të grupit JONCHN

Video promovuese e stacionit të karikimit të automjeteve elektrike JONCHN

Video e heqjes dhe montimit të siguresave, hapjes/mbylljes së çelësit të siguresave të montimit të shtyllës

Video e heqjes dhe montimit të siguresave të çelësit të siguresave të montimit të shtyllës dhe hapjes/mbylljes